Kích thước chuẩn để lắp cửa thép là có đố (bạo) tường vuông góc 3 mặt như trường hợp A,  đố (bạo) tường dành cho cửa thông phòng (<2cm), cửa ban công an toàn (<5cm)